Übersicht Personenwagen + Gepäckwagen

gefertigt aus Fein-Blech (Tin Plate)

00766-01 1: D-Zug-Wagen 2. Kl. d. DB m. Buffetabteil; BRbu4üm: 00766-01 1 1; 00766-01 1 2; 00766-01 1 3; 00766-01 1 4; 00766-01 1 5

00766-02 1: D-Zug-Wagen 2. Kl. B4üm: 00766-02 1 1; 00766-02 1 2; 00766-02 1 3

00766-04 1: Schlaf-Wagen d. DSG WLABüm33: 

00766-04 1 100766-04 1 2+300766-04 1 4

00766-05 1: D-Zug-Wagen 1. Kl. d. ÖBB; A4üh:

00766-05 1 1; 00766-05 1 2; 00766-05 1 3;

00766-05 1 4

00766-06 1: D-Zug-Wagen 2. Kl. d. ÖBB; A4üh:

00766-06 1 1

327: Nahverkehrs-Wagen 3. Kl. "Donnerbüchse"

327 7 1-4

328: Nahverkehrs-Gepäck-Wagen 

328 6 1-4

343 8: D-Zug-Schlafwagen

343 8 1

2701-2 1 Primex:

Pullman-Salon-Wagen der CIWL "Orient-Express"

P2701-2 1 1

2701-3 1 Primex:

Pullman-Schlaf-Wagen der CIWL "Orient-Express"

P2701-3 1 12701-4 1 Primex:

Pullman-Speise-Wagen der CIWL "Orient-Express"

P2701-4 1 14000 (327/1): Nahverkehrswagen; "Donnerbüchse" Bi

4000 5 1-3

4002 3 (329/1): Nahverkehrswagen; "Donnerbüchse" Ci / Bi

4002 1 2-44002 1 1; 4002 2 1; 4002 3 1 bis 4; 4002 3 5-7;

4002 3 9,   4002 6 1; 4002 6 4, 4002 6 5; 4002 6 6;

4003 (329/1) bzw. 4041: Nahverkehrs-Gepäckwagen; "Donnerbüchse" Pwi

4003 1 14003 3 1; 4003 5 14041 5 1; 4003 5 2; 4003 6 3,

4003 6 1; 4003 6 2;4004 8: preuß. Abteilwagen; B3i

4004 8 1; 4004 8 2-3, 4004 8 4, 5; 4004 8 7; 4005: preuß. Abteilwagen; B3i / B2i

4005 2 1 + 4005 8 4, 4005 8 1, 2, 3;4006 1 (346/1):

D-Zug-Wagen 2. Kl., Schürzenwagen B4ü

4006 1 1

4006 2 (346/1): D-Zug-Wagen 2. Kl., Schürzenwagen B4ü

4006 2 1; 4006 2 2; 4006 2 3; 4006 3 2; 4006 3 34006 2 44006 3 1; 4006 4 1;  4006 4 2

4006 (346/1): D-Zug-Wagen 1. Kl., Schürzenwagen A4ü

4006 6 1; 4006 6 2; 4006 6 34006 7 1

4007 (346/1BS): D-Zug-Wagen 2. Kl., Schürzenwagen B4ü m. Schlussleuchten

4007 5 1

4008 (346/2): D-Zug Speisewagen; Schürzenwagen

4008 3 1; 4008 6 1 4008 7 1, 4008 7 3; 4008 7 44008 8 14008 9 1; 4008 9 2

4009 (346/2J): D-Zug Speisewagen; Schürzenwagen

4009 3 1; 4009 8 1

P4009 1: D-Zug-Gepäckwagen-Wagen 1. Kl., Pw4ymg

P4009 1 1;

4010 (346/3): D-Zug-Schlaf-Wagen, Schürzenwagen

4010 3 1, 4010 3 2;  4010 7 1; 4010 7 24010 8 1

Primex 4010 1: Schlafwagen TEN

P4010 1 1;

4011 6 (346/3J):

Schlafwagen d. CIWL, Schürzenwagen

4011 6 1;

4012 (346/4):

D-Zug-Gepäckwagen, Schürzenwagen Pw 4ü

4012 2 1; 4012 2 2; 4012 2 3; 4012 5 1; 4012 5 2;

4012 5 3; 4012 6 1;  4012 7 14012 7 24012 8 1

4014 4 (346/6): D-Zug-Schürzenwagen B4ü

4014 4 1

Primex 4015 1: Nahverkehrs-Wagen BDnf "Silberling"

P4015 1 1

4022 1/2/4: D-Zug-Wagen 2. Kl. d. DB; B4ümg

4022 1 1;  4022 2 1; 4022 2 2; 4022 2 3; 4022 2 4;

4022 2 54022 4 1

4023 1: D-Zug-Wagen 1. Kl. d. DB; A4ümg

4023 1 14023 1 2; 4023 1 3; 4023 1 4; 4023 1 5;

4023 1 6; 4023 1 7; 4023 1 8/9; 4023 1 10/11

4023 3: D-Zug-Wagen 1. Kl. d. DB; A4ümg

4023 3 1;

4024 1/3: Speisewagen der DSG; WR4ümg/WR4üm

4024 1 1; 4024 1 24024 1 34024 1 4; 4024 1 5;

4024 1 6; 4024 1 7; 4024 1 8; 4024 3 1

4026: Gepäckwagen Pw4ymg/Pw4ym

4026 1 1; 4026 1 2; 4026 1 3; 4026 1 4; 4026 1 6;

4026 2 14026 3 14026 3 24026 3 34026 3 4

4027 10:

Interregio-Wagen 1. Kl., Aim 260

4027 10 1+2;

4027 1/2:

D-Zug-Wagen 1. Kl. der DB, A4ümg 

4027 1 1; 4027 2 1 + 2;

4029 1: Schlafwagen CIWL,

4029 1 1; 4029 1 24029 2 1; 4029 2 2

4032 2: D-Zug-Wagen 1. Kl. der DB, A4ümg;

mit Rücklichtern und Innenbeleuchtung

4032 2 1;

4032 10: Interregio-Wagen 2. Kl., Bim 263

4032 10 1+2;

4033 1: D-Zug-Wagen 2. Kl. d. ÖBB, Bc4üh

4033 1 1

4037 1: D-Zug-Wagen 2. Kl. der DB, B4ü

4037 1 1; 4037 1 3, 4037 1 + 4; 3037 1 5/6

4041: Nahverkehrs-Gepäckwagen; "Donnerbüchse" Pwi m. Rücklichtern

4041 1 1,

4047 1/2: D-Zug-Postwagen der DBP, 4m-b/26

4047 1 14047 2 1;

4049: Sitzwagen 2. Kl. d. NS

4049 3 1

4051 1: D-Zug-Wagen 1. Kl. der DB, Aüm 202

4051 1 1; 4051 1 24051 1 3 bis 5; 4051 1 6 bis 8

4052 1: D-Zugwagen 2. Kl.;  Büm 232

4052 1 1; 4052 1 2+4; 4052 1 3, 4052 1 6+7; 4052 1 8;

4053 2: D-Zug-Wagen 1. Kl. der DB, Aüm 202 mit Rücklichtern

4053 2 1

4054 1: D-Zug-Speisewagen; WRümh; "Popfarben"

4054 1 1; 4054 1 2;

4055 10: Intercitywagen; Avmz 111.2

4055 10 1 bis 4

4057 10: Intercity-Speisewagen; WRmh 132.1

4057 10 1

4064 1/2: Schlafwagen d. DSG; WLABüm33 

4064 1 14064 2 1; 4064 2 2;

4066 1: D-Zug-Wagen 1. Kl. der SBB-CFF; A 2500

4066 1 1; 4066 1 2

4068 1: D-Zug Speise-Wagen der SBB-CFF; WR

4068 1 1;

4078:

D-Zug-Wagen 1. Kl. m. Speiseraum, ARüm 65 "Kakadu"

4078 1 1; 4078 1 2

4082: Nahverkehrs-Wagen B4nb / Bnb-720 "Silberling"

4082 1 1; 4082 1 2; 4082 2 1; 4082 2 2; 4082 3 1; 4082 3 2;

4083 2:

Nahverkehrs-Wagen ABnb-703 "Silberling" 

4083 2 1;

4085:

TEE Schnellzugwagen Avüm 111

4085 2 14085 2 2; 4085 2 3+4;

4086:

TEE Schnellzugwagen Ap4üm

4086 1 1;

4087: TEE-Schnellzug-Speisewagen WR4üm

4087 2 1;

4088:

TEE-Schnellzug-Barwagen ARD4üm

4088 1 1;

4090:

TEE-Schnellzug-Aussichtswagen ADüm 101

4090 1 1;

4186: Gepäck-Wagen der K.W.St.E

4186 1 1; 4186 1 2;4186 Primex:

Gepäck-Wagen der CIWL "Orient-Express"

4186 1 1;4111:

D-Zug-Wagen; Aüm 202

4111 2 1+2;4112:

D-Zug-Wagen 2. Kl.; Büm 232

4112 1 1;4117:

Sitzwagen 1. Kl. d. NS

4117 1 1

4119: Liegewagen d. SNCB

4119 1 1

4130:

Schlafwagen WLABmh 174

4130 1 1 + 2

4188:

Speisewagen WR4ümh 132

4188 1 1;

4191 Primex:

Schlaf-Wagen der CIWL "Orient-Express"

4191 1 1; 4191 1 2

4192 (Primex):

D-Zug-Wagen 1. Kl. der DB; Ayse 694

P4192 1 1;

4196 10 Primex:

Speise-Wagen MITROPA

P4196 10 1;

4198 Primex:

D-Zug-Wagen 2. Kl.; Büm 234

4198 1 1;4228-1: Fernschnellzug-Gepäckwagen, "Rheingold"

4228-1 1 1; 4228-1 2 1;4228-2:

Fernschnellzug-Wagen: Salonwagen 2. Kl. "Rheingold" 

4228-2 1 1; 4228-2 2 1;4228-3: Fernschnellzug-Wagen: Salonwagen 2. Kl. m. Küchenbereich "Rheingold" 

4228-3 1 1; 4228-3 2 1;4228-4: Fernschnellzug-Wagen: Salonwagen 1. Kl. "Rheingold" 

4228-4 1 1; 4228-4 2 1;4228-5: Fernschnellzug-Wagen: Salonwagen 1. Kl. m. Küchenbereich "Rheingold" 

4228-5 1 1; 4228-5 2 1;40541-1:

D-Zug-Wagen 1. Kl.; A4üm 202; "Popfarben"

40541-1 1 1; 40541-1 1 2;

40541-2 :

D-Zug-Wagen 2. Kl.; B4üm 232; "Popfarben"

40541-2 1 1; 40541-2 1 2;

40541-3:

D-Zug-Wagen 2. Kl.; B4üm 232; "Popfarben"

40541-1 1 1; 40541-1 1 2;

40541-4:

D-Zug-Gepäckwagen; Dym 961; "Popfarben"

40541-1 1 1; 40541-1 1 2;

42281-1:

Schnellzugwagen 2. Kl. der DB B4üe-28/52

42281-1 1 1

42281-2:

Schnellzugwagen 2. Kl. der DB B4üe-28/52

42281-2 1 1

42281-3:

Schnellzugwagen 2. Kl. der DB B4üe-28/52

42281-3 1 1

42281-4:

Schnellzug-Speisewagen der DSG; WR4ü(e)

42281-4 1 1